Savet 1. Pre kupovine nekretnine, odlučite koju nekretninu želite da kupite.

Pitanja koja ćete sebi postaviti:

• Svrha kupovine?

• Koliko često ćete koristiti svoj objekat?

• Ko će servisirati vašu kuću ili stan u vašem odsustvu?

• Koliko je važna blizina plaže, supermarketa, autobusnog stajališta ili obrnuto, udaljenost od civilizacije i blizina mora?

• Da li ste spremni da izvršite male popravke ili renoviranje nekretnine? Da li ste spremni za veliki remont, rekonstrukciju?

• Da li razmatramo samo novu zgradu ili sekundarno tržište?

• Ako je to komad zemlje (koja površina je kuće koju želite da sagradite na njemu)

Savet 2. Odredite iznos koji ste spremni da uložite u kupovinu nekretnina i procenite snagu.

Ne precenjujte svoje mogućnosti, dobro odmerite snagu. Ne zaboravite da kupovina nekretnine znači znatne fiksne troškove za održavanje, negu, poreze.

Savet 3. Kupite kvalitetnu nekretninu.

Nemojte da vas zbunjuju preniske cene za određene vrste nekretnina. Zapamtite, tokom krize cene nelikvidnih nekretnina najbrže padaju. Razumno pristupite izboru. Uložite više, ali odaberite kvalitetnu nekretninu.

Savet 4. Upoznajte se sa vlasnikom nekretnine.

Obratite pažnju na situaciju kada prodavac nije vlasnik nekretnine, već deluje preko punomoćnika. Prevara sa nekretninama dolazi kroz davanje falsifikovanih dokumenata od trećih lica.

Savet 5. Proverite paket dokumenata o nekretninama.

Možete saznati da li nekretnina nije opterećena (bilo da je založena banci, pod hipotekom, da li je oduzeta sudskim nalogom) ili ograničenje prava (služnost, poverenje, zakupnina, akt organa vlasti koji ograničava vlasnička prava).

Savet 6. Obratite pažnju na pravnu podršku transakcije.

Zakonodavstvo Crne Gore omogućava uspostavljanje opterećenja na kupljenoj nekretnini od trenutka zaključenja ugovora o kupoprodaji i plaćanja avansa do dobijanja Potvrde o vlasništvu nepokretnosti na ime kupca. Iskoristite ponudu notara da nametnete ovu vrstu opterećenja na imovini, što osigurava da tokom vremena dok platite iznos po ugovoru, vaša kupljena imovina neće biti preprodata, poklonjena ili je prodavac neće raspolagati na bilo koji drugi način.

Siguran način plaćanja prilikom kupovine i prodaje nepokretnosti u Crnoj Gori je plaćanje putem računa poverenja notara. Šema se sastoji u otvaranju računa kod javnog beležnika, zahvaljujući kojem se obavljaju potrebne novčane operacije. Samo notar može koristiti račun.

Savet 7. Kada kupujete novo stanovanje od graditelja u Crnoj Gori, umanjite rizike:

Tokom izgradnje objekta u Crnoj Gori, kuću možete kupiti u fazi iskopa ili do vremena dovršetka zgrade. Cijena u različitim fazama izgradnje nove zgrade u Crnoj Gori biće različita. Najatraktivnija cena – na početku izgradnje, najviša – nakon završetka novog objekta.

Prilikom pripreme i potpisivanja kupoprodajnog ugovora za stambenu zgradu u izgradnji, pažljivo proverite karakteristike stečene imovine u novoj zgradi, naročito kvart, koje su druge mogućnosti na raspolaganju vlasnicima stanova u ovoj kući.

– Obratite pažnju na potvrdu o prihvatanju nepokretnosti.

Po završetku izgradnje programer će vam ponuditi da prihvatite imovinu koju ste kupili od njega. Ako ste tokom eksternog pregleda utvrdili nedostatke, onda ih moraju navesti u aktu prihvatanja. Programer ih mora eliminisati. Proverite usklađenost nekretnina sa dokumentima i u stvarnosti. Ako utvrdite odstupanje i predviđena površina nekretnine je manja od one koja je navedena u ugovoru sa programerom, možete zatražiti nadoknadu.